Здобувачі ступеня «доктор філософіі» за спеціальністю 126- Інформаційні системи та технології

ПІБ аспіранта / тема дисертації

П.І.Б. наукового керівника

Рік навчання

1

Короткий Тимофій Костянтинович «Інформаційна

технологія дослідження операцій криптографічного кодування»

д.т.н., проф. Рудницький В.М.

1й рік навчання

2

Прокопенко Валентин Андрійович «Інформаційна технологія управління ризиками проєктів в умовах Scrum»

д.т.н., проф. Прокопенко Т.О.

1й рік навчання

3

Антонець Ярослав Володимирович «Методи визначення цінності інформації в web-системах інформаційної аналітики»

д.т.н., проф. Тесля Ю.М.

1й рік навчання

4

Сивоглаз Дмитро Валерійович «Інформаційна технологія аналізу інформаційних впливів засобів ІоТ»

к.т.н. Карапетян А.Р.

1й рік навчання

5

Лавренко Віталій Сергійович «Інтелектуальна система реагування на зміст природнього мовлення в задачах планування проєктів»

д.т.н., проф. Тесля Ю.М.

1й рік навчання

6

Пряха Роман Ігорович «Методи і засоби оцінювання ефективності комп’ютерних Customer Relationship Management систем»

к.т.н., доц. Оксамитна Л.П.

2й рік навчання

7

Грунь Максим Дмитрович «Метаеврістичні методи маршрутизації даних в ІР-мережах»

к.т.н., доц. Ланських Є.В.

2й рік навчання

8

Підкуйко Олександр Ігорович «Інформаційна технологія ситуаційного управління проєктами на основі онтологій»

д.т.н., проф. Прокопенко Т.О.

2й рік навчання

9

Поволоцький Ярослав Олегович «Інформаційна технологія оцінювання ефективності ІТ проектів»

д.т.н., проф. Прокопенко Т.О.

3й рік навчання

10

Зінченко Ігор Геннадійович «Інформаційна технологія автоматизованого проектування web-орієнтованих інформаційних систем управління проектами»

к.т.н. Лавданська О.В.

3й рік навчання

11

Рудницька Юлія Володимирівна «Методи та засоби несиметричного потокового шифрування»

д.т.н., проф. Прокопенко Т.О.

4й рік навчання

12

Ободовський Богдан Петрович «Інформаційна технологія оцінювання професійної компетентності проектних менеджерів»

д.т.н., проф. Прокопенко Т.О.

4й рік навчання