Нормативні документи ЧДТУ у галузі академічної доброчесності

Зразок заяви ЗВО для перевірки роботи на плагіат

Положення про перевірку академічних і наукових робіт на плагіат в ЧДТУ

Кодекс академічної доброчесності Черкаського державного технологічного університету (зі змінами 23.12.2019)

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ПЕРЕВІРКУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ НА ПЛАГІАТ