Викладачі кафедри приймають активну участь у наступних Міжнародних конференціях:

 • Міжнародний науковий симпозіум “Інтелектуальні рішення” (Київ, Україна);
 • Всесвітній конгрес “Авіація у XXI столітті”(НАУ, Київ, Україна);
 • Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами» (НУХТ, Київ, Україна);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» (Черкаси-Баку-Бельсько-Бяла-Харків).
 • Information and Innovation Technologies in the XXI Century (University of Technology, Katowice, Poland)
 • «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проєктами» (НТУ «ХПІ», Харків, Україна)
 • IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2020.
 • «ІТОНТ»( ЧДТУ, Черкаси, Україна)
 • Abstracts of III International Scientific and Practical Conference ( Munich, Germany )
 • Computer and information systems and technologies: Fourth International Scientific and Technical Conference (Харків, Україна)
 • Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: міжнародна наукова конференція ( Луцьк, Україна)