Положення про проведення практики студентів (затверджене Вченою радою ЧДТУ 21 грудня 2015 року, протокол № 8)

Наскрізна програма практики 2019

Наскрізна_програма_практики 2020

Методичні рекомендації до проходження ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання

Методичні рекомендації до проходження комп’ютерної практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання

Методичні рекомендації до проходження проектно-технологічної практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання