Наукова діяльність, яка ведеться на кафедрі, має декілька напрямків, до яких належить наукова робота викладачів, наукова робота студентів та зі студентами, міжнародне співробітництво.

Викладачі кафедри є фахівцями  в галузі інформаційних технологій. Щорічно публікують наукові праці у закордонних журналах і індексованих (SCOPUS, Ulrich’sPeriodicalsDirectory, DRIVER, BASE, IndexCopernicus) виданнях, фахових наукових журналах України, а також активно приймають участь у наукових конференціях. Крім того, за останні роки вийшли у світ монографії та навчальні посібники: «Інформаційні технології управління організаційно-технологічними системами», «Теорія систем та прийняття управлінських рішень», «Конструктивно-технологічна побудова спеціалізованих комп’ютерних та робо технічних систем», «Теорія систем та системний аналіз», «Інформаційна безпека держави», «Криптографічне кодування: обробка та захист інформації».

Студенти кафедри постійно займаються науковою роботою та щорічно виступають на Днях студентської науки в університеті. Основні напрямки їх досліджень зосереджені на Web технологіях, ІТ Project Management, проєктування та розробка Web орієнтованих систем та технологій.

Крім того, студенти приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і Всеукраїнських студентських олімпіадах та займають призові місця, що вказує на високий рівень теоретичної підготовки студентів.

Студенти кафедри постійно займаються науковою роботою. Студенти- магістри першого курсу спеціальності 122 – Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма «Управління ІТ проектами» Тіторенко Вадим  та Мельниченко Дмитро є переможцями  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018-2019 навчального року з «Управління проектами та програмами». Науковим керівником даної роботи  є завідувач кафедри інформаційних технологій проектування д.т.н., доцент Прокопенко Тетяна Олександрівна.

Студенти групи ІТП-153: Дмитро Годз, Роман Кривенко, Владислав Печерний взяли участь в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Веб-технології та веб-дизайн»

Кафедра має наукові зв’язки з вченими багатьох країн світу, зокрема Великобританії, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусії, Молдови, Грузії, Азербайджану та з провідними навчальними та академічними закладами України. Викладачі та студенти кафедри активно співпрацюють в рамках програми ЄС Erasmus+ та «Горизонт», що забезпечує можливості підтримки проєктів, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молодіжної політики та спорту.

Також, викладачі та студенти кафедри активно долучаються до проекту Noosphere Engineering School від ГО “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА” і провідних університетів України. В рамках даного проекту студенти отримують можливості практичного досвіду, навички роботи в команді, спілкування з провідними експертами з різних галузей, а викладачі – можливості креативного самовдосконалення, що дозволяє створювати й реалізовувати інноваційні ідеї. При цьому реалізується можливості створення свого власного проекту, або ідеї hardware/softwareстартапу, яка підкорить сучасну tech-індустрію. Noosphere Engineering School пропонує: сучасне обладнання, кваліфікованих менторів, юридичну підтримку, маркетингову експертизу.