На кафедрі ІТП започатковано Науковий напрямок під керівництвом професора, д.т.н. Прокопенко Тетяни Олександрівни, що  об’ єднує викладачів кафедри та факультету, здобувачів ступеня «доктор філософіі», студентів спеціальностей 126- Інформаційні системи та технології, 122 – Комп’ютерні науки.

Основні напрями досліджень:

  • Управління організаційно-технологічними об’єктами та системи в кризових умовах,
  • Інформаційні технології в управлінні організаційно-технологічні об’єктами
  • Інформаційні технології управління ризиками
  • ІТ Project Management
  • Інтелектуальні технології управління о’бєктами та процесами

На кафедрі започатковано наступні наукові дослідження:

  • «Розробка комплексних технологій інтелектуального керування складними організаційно-технологічними об’єктами в кризових умовах» державна реєстрація №0120U104341,  науковий керівник д.т.н., проф. Прокопенко Т.О.
  • «Інтелектуальне управління оцінюванням ефективності цифрової трансформації бізнесу», номер державної реєстрації – 0120U104442, науковий керівник к.т.н. Лавданська О.В.

Освітньо-наукова «Школа Професора Теслі»

Розвиток світової економіки призводить до підвищення вимог до сфери управління різними сферами людського суспільства. І оскільки будь який розвиток базується на реалізації різноманітних проєктів, то питання підвищення ефективності управління проєктами виходить на перший план у всіх сферах діяльності. Необхідною умовою ефективного управління проєктами є професіоналізм менеджерів і повна, достовірна і своєчасна інформація. Саме створення ефективних інформаційних систем  в сфері управління проєктами та освітня діяльність присвячена робота Школи Професора Теслі (в подальшому – Школа). Школа базується на теоретичних знаннях та практичному досвіді керівника Школи та його учнів в сфері управління проєктами. В рамках Школи розроблено наукові основи та інструментальні програмні засоби матричних (проєктно-операційних) інформаційних технологій. Проводяться навчання, тренінги по професійному управлінню проєктами. Дослідження в Школі проводяться в рамках практичних проєктів, по яким ведеться розробка конкретизованих методологій управління проєктами, методів і засобів інформаційних технологій, орієнтованих на специфіку проєктів і компаній, що їх реалізують. Фактично Школа існує з 1997 року. В 2008 році Школа офіційно зареєстрована в Українській асоціації управління проєктами.