Лавданська Ольга В’ячеславівна

кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри інформаційних технологій проектування
e-mail: o.yehorova@chdtu.edu.ua

Науково-педагогічна біографія

В 2010 році закінчила Черкаський державний технологічний університет та здобула кваліфікацію магістра з інформаційних управляючих систем та технологій за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». Протягом 2010–2013 рр. навчалася в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету.
В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертаційної роботи «Моделі, методи та засоби математичного моделювання нормування запасів з урахуванням товарних втрат», науковий керівник д.т.н., проф. Снитюк В.Є.

Підвищення кваліфікації

2015 р. за категорією “Викладачі-тьютори (організатори дистанційного навчання ВНЗ III-IV р.а.”, Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”.
2016 р. за категорією “Науково-педагогічні працівники університетів”, Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”.
2019 р. за категорією «Amusing Science (Meet Up!)» з тематичними напрямками: космічні операції, дослідження космосу, розробка глобально стійких інновацій із використанням теорії розв’язання винахідницьких задач, методологія проектування наносупутників, використання штучного інтелекту в наносупутникових технологіях, розумне виробництво та цифрове майбутнє, штучний інтелект, обробка великих даних та машинне навчання, передача даних, мехатроніка, Берлінський технічний університет (м. Берлін, Німеччина).
2020 р. отримала сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2 від ТОВ «Британська Рада (Україна)».
2020 р. завершила навчання за курсом “Основи тестування ПЗ” від компанії QATestLab.
2021 р. стажування за програмою «IT Ukraine Association Teacher’s Internship program» від експертів ЕРАМ та IT Ukraine Association. 
2021 р. сертифікований інструктор курсу «DevNet Associate» в Cisco Networking Academy.

Участь у тренігах

2018 р. закінчила курс “Основи тестування програмного забезпечення” через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
2019 р. закінчила курс “Медіаграмотність: практичні навички” через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
2019 р. закінчила курс “Медіаграмотність для освітян” через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
2019 р. взяла участь у майстер-класі «Модерн теорія розв’язання винахідницьких задач» в Академії інструментальної модерн теорії розв’язання винахідницьких задач (м. Берлін, Німеччина).
2020 р. взяла участь у вебінарі “EndNote: оформление библиографии статьи по формату журнала в один клик”, Clarivate.
2020 р. взяла участь у вебінарі “Публікаційна стратегія науковця”, Clarivate.
2021 р. взяла участь у воркшопі “Scaled Agile Framework” в межах літньої школи “Dortmund International Summer School 2021″ в Дортмундському університеті прикладних наук і мистецтв (м. Дортмунд, Німеччина). 

Основні дисципліни, що викладаються

«Основи програмної інженерії», «Алгоритми та структури даних», «Комп’ютерні системи та мережі»,  «UX Development», «Технології створення програмних продуктів», «Об’єктно-орієнтоване програмування (третя мова)», «Хмарні технології» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» за освітньою програмою “Web-технології, Web-дизайн”.

«Основи Agile-методологій розробки високотехнологічних продуктів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра усіх спеціальностей та освітніх програм.

«Розробка web-додатків за допомогою фреймворку React» для здобувачів  освітнього ступеня бакалавра галузі знань 12 «Інформаційні технології».

«ІТ-рекрутинг» для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за освітньою програмою “Управління ІТ проектами”.

Основні навчально-методичні праці

 1. Снитюк В.Є., Єгорова О.В. Практикум до курсу «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси, ЧДТУ, 2015. 56 с.
 2. Технології та системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та 126 Інформаційні системи та технології усіх форм навчання / [упоряд. Єгорова О. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2019. 90 c.
 3. Методичні рекомендації до проходження ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання / [упоряд. Єгорова О. В., Прокопенко Т. О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2019. 58 с. 
 4. Методичні рекомендації до проходження комп’ютерної практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання / [упоряд. Єгорова О. В., Прокопенко Т. О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2019. 57 с. 
 5. Методичні рекомендації до проходження проектно-технологічної практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання / [упоряд. Єгорова О. В., Прокопенко Т. О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2019. 60 с. 
 6. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання / [упоряд. Єгорова О. В., Прокопенко Т. О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2019. 58 с. 
 7. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Єгорова О. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2019. 63 с.
 8. Лабораторний практикум з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування (третя мова)» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання / [упоряд. Єгорова О. В., Лавданський А. О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2019. 39 с. 
 9. Лабораторний практикум з дисципліни «Архітектура інформаційних систем і технологій» для здобувачів вищої освіти бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» всіх форм навчання / [упоряд. Єгорова О. В., Лавданський А. О.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2019. 58 с.
 10. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Архітектура інформаційних систем і технологій» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (освітньої програми «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Єгорова О. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2020. 12 c.
 11. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Хмарні технології» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (освітньої програми «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Єгорова О. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2020. 13 с.
 12. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Єгорова О. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2020. 12 с.
 13. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування (третя мова)» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (освітньої програми «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Єгорова О. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2020. 13 с.
 14. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладні інтелектуальні системи обробки даних» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (освітньої програми «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Єгорова О. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2020. 48 с.
 15. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Єгорова О. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2020. 21 с. 
 16. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Технології та системи підтримки прийняття рішень» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (освітньої програми «Web-технології, Web-дизайн») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Єгорова О. В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2020. 13 с.

Сфера наукових інтересів

frontend development, управління ІТ проектами, математичне моделювання, методи обчислювального інтелекту

Інші види діяльності

Член організаційного комітету I, II, III, IV Міжнародної науково-практичної конференції «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (2011, 2013, 2015, 2017).
Член організаційного комітету Міжнародного наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення» (2019).
Учасник міжнародного наукового проекту «Amusing Science: Naturwissenschaftler aus Deutschland und der Ukraine engagieren sich für innovativen Umgang mit Wissenschaft und Technik» (2019).

Основні наукові праці

                          

orcid.org                google scholar       researchgate.net   

Участь у конференціях

Основні наукові результати доповідались та отримали позитивні відгуки на: I, II, ІІІ, IV та V Міжнародній науково-технічній конференції «Обчислювальний інтелект» (м. Черкаси, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 р.);  Міжнародній науково-практичній конференції «Штучний інтелект» (смт. Кацивелі, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та освіті» (м. Севастополь, 2011 р.); V Міжнародній конференції молодих вчених «Комп’ютерні науки та інженерія» (м. Львів, 2011 р.); XIV, XV та XVІ Міжнародній науково-технічній конференції «Системний аналіз та інформаційні технології» (м. Київ, 2012, 2013, 2014 рр.); V, VI, VII та IX Міжнародній школі-семінарі «Теорія прийняття рішень» (м. Ужгород, 2010, 2012, 2014, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економічне моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами» (м. Черкаси, 2012 р.); Міжнародній науковій конференції імені академіка І.І. Ляшка «Обчислювальна та прикладна математика» (м. Київ, 2013 р.); І, ІІ та IV Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (м. Черкаси, 2012, 2014, 2018 рр.); IX Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне та імітаційне моделювання» (м. Київ – м. Жукин, 2014 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (м. Київ, 2015 р.); VІ Міжнародний молодіжний науковий форум «Litteris et Artibus» (м. Львів, 2016 р.); VІІІ Міжнародній  науковій конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології 2018» (м. Одеса, 2018 р.); XIII Міжнародній науково-технічній  конференції «Computer Sciences and Information Technologies» (м. Львів, 2018 р.); III, VI, VII та VIII Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації» (Черкаси – Баку-Бельсько – Бяла – Харків, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 р.); VIII Міжнародній науково-технічній конференції «Датчики, прилади та системи» (Черкаси – Херсон – Лазурне, 2019 р.); 2020 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (Kyiv, 2020); Міжнародній конференції студентів і молодих науковців з теоретичної фізики та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2021” (м. Львів, 2021 р.); Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems CPITS II 2021 (м. Київ, 2021 р.).

Перелік нагород та заохочень

2015 р. подяка ЧДТУ за плідну і творчу викладацьку діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 55-річчя ЧДТУ.
2016 р. грамота ЧДТУ за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність в ЧДТУ.
2017 р. почесна грамота ЧДТУ за багаторічну сумлінну працю, добросовісне виконання посадових обов’язків та з нагоди святкування Дня працівників освіти.
2020 р. почесна грамота ЧДТУ за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 60-річчя від дня створення Черкаського державного технологічного університет (наказ №80-к від 25.02.2020).