Прокопенко Тетяна Олександрівна

Прокопенко фото

Доктор технічних наук, професор,
Завідувач кафедри інформаційних технологій проектування

Гарант Освітньої-наукової програми «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126- Інформаційні системи та технології

Е-mail: [email protected]

Науково-педагогічна біографія

Автор більше 100 науково-методичних робіт, з них:  монографія, статті у закордонних журналах і індексованих (SCOPUS, Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, BASE, Index Copernicus) виданнях,  статті у фахових наукових журналах,  навчальні посібники;  тези наукових конференцій.

В 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему «Інформаційні технології управління організаційно-технологічними об’єктами в умовах невизначеності та ризиків» cпеціальність 05.13.06 – інформаційні технології.

Член галузевої експертної ради з галузі знань 12 Інформаційні технології, член спеціалізованої вченої ради  К 26.058.05 із захисту кандидатських дисертацій в Національному  університеті харчових технологій, м. Київ, Член спеціалізованої вченої ради Д 73.052.04 із захисту докторських дисертацій в Черкаському державному технологічному університеті, м. Черкаси.

 Член редакційної колегії наукового видання «Вісник ЧДТУ», включеного до переліку наукових фахових видань категорії Б України .

 Науковий керівник наукової теми «Розробка комплексних технологій інтелектуального керування складними організаційно-технологічними об’єктами в кризових умовах»  державна реєстрація №0120U104341

 Має сертифікат з англійської мови на рівні  В2, виданий ТОВ «Британська рада (Україна)»

 Сертифікований інструктор курсу «DevNet Associate» в Cisco Networking Academy.

Основні дисципліни, що викладаються

 • Методологія IT Project Management 
 • Проектний аналіз  та оцінювання ІТ проєктів
 • Creative technologies IT Project Management (викладається анг.мовою) 
 • Теорія систем та прийняття управлінських рішень 
 • Вступ до фаху 
 • Content Management Systems 
 • Методи оптимізації в інформаційних технологіях 
 • Інформаційні технології управління організаційно-технологічними об’єктами 
 • Онтологічний інжинірінг

Основні публікації

 • Прокопенко Т. О. Інформаційні технології управління організаційно-технологічними системами:  монографія / Т. О. Прокопенко, А. П. Ладанюк. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2015. – 224 с.
 • Tetiana Prokopenko, Yaroslav Povolotskyi CONCEPTUAL PROCEDURE FOR ESTIMATING THE PERFORMANCE PROJECT BASED ON FLEXIBLE SCRUM METHODOLOGIES IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES. Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management No. 2(4) (2021). – Р.60-66
 • Prokopenko, T., Lavdanska, O., Povolotskyi, Y., Obodovskyi, B., Tarasenko, Y. (2021) Devising An Integrated Method For Evaluating The Efficiency Of Scrum-Based Projects In The Field Of Information Technology Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(3-113), стр. 46–53 (Scopus)
 •  Прокопенко Т. А. Информационная модель управления проектами области информационных технологий в условиях гибкой методологии Scrum/ Т. А. Прокопенко, О.В. Лавданская // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2021. – № 2. – С. 129–138.
 • Prokopenko, T.A. Information model of control of the continuous type technological complexes in the class of organizational and technological systems/ T.A.Prokopenko,A.P.  Ladanyuk // Journal of Automation and Information Sciences, 2014, Volume 46, Issue 9, Pages 78-85(SCOPUS).
 • T. Prokopenko, A. Ladaniuk, V. Reshetiuk 2017. Mathematical model of operational management technological complex continuous type. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 69: 107-112. DOI http://dx.doi.org/10.22630/AAFE.2017.12
 • Prokopenko, T.A., Zyelyk, Ya.L.Complex method of strategic decision-making in management of technological complexes of continuous type. –  Journal of Automation and Information Sciences. – 2017.- Volume 49. – P.71 -79 ( SCOPUS)
 • T. Prokopenko,O. Grigor DEVELOPMENT OF THE COMPREHENSIVE METHOD TO MANAGE RISKS IN PROJECTS RELATED TO INFORMATION TECHNOLOGIES. – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. -Volume 2. No 3 (92). – P.37 -43 (SCOPUS).
 • Tetyana Prokopenko, Dmitrij Kataev, Victoria Kulisz Project management in class organizational and technological systems.   Humanitas University’s Research Papers Management 2016; 17 (4): 357-366 

Сфера наукових інтересів

Організаційно-технологічні системи, управління ІТ проєктами, інформаційні технології в управлінні організаційно-технологічними об’єктами, інформаційні технології управління ризиками.