Тарасенко Ярослав Володимирович

кандидат технічних наук,
старший викладач кафедри інформаційних технологій проектування
e-mail: [email protected]

Науково-педагогічна біографія

В 2015 році закінчив Черкаський державний технологічний університет та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».
В 2017 році закінчив Черкаський державний технологічний університет та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Прикладна лінгвістика».
З 2015 по 2018 рік навчався в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету, після успішного закінчення якої захистив дисертацію на тему: «Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії».
В 2019 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.
З січня 2019 по серпень 2020 року – асистент кафедри інформаційних технологій проектування.
З вересня 2020 року – старший викладач кафедри інформаційних технологій проектування.

Підвищення кваліфікації

2021 р. пройшов закордонне науково-педагогічне стажування на тему «Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі технічних наук» з галузі знань «Інформаційні технології» на базі «ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем» (Латвійська Республіка).

Участь у тренігах

Завершив курс «Медіаграмотність: практичні навички» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат виданий 04.11.2020.

Завершив курс «Основи управління командами та проєктами в ІТ» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат виданий 26.11.2021.

Взяв участь в українсько-латвійському науково-практичному семінарі на тему «Розвиток цифрової науки в Латвії та Україні: сучасний стан та перспективи» на базі УкрІНТЕІ.

Основні дисципліни, що викладаються

Web-дизайн, якість інформаційних систем та тестування, професійний практикум, електронна комерція та електронний бізнес, технології обробки природомовної інформації, SEO-копірайтинг, back-end development, SQL бази даних, noSQL бази даних, особливості оформлення та написання англомовних наукових робіт.

Основні навчально-методичні праці

Автор та співавтор більше 10 навчально-методичних розробок, серед яких:

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-дизайн»

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Якість інформаційних систем та тестування»

3. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології освітньої програми «Webтехнології, Webдизайн»

4. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології освітньої програми «IT Project Management»

 

5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронна комерція та електронний бізнес»

Сфера наукових інтересів

Кібербезпека, веб-технології, математична та прикладна лінгвістика, комп’ютерна лінгвістична стеганографія, квантова лінгвістика.

Інші види діяльності

  • Член всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (свідоцтво №20201207).
  • Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка.
  • Голова наукового товариства студентів аспірантів докторантів та молодих вчених ЧДТУ.
  • Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри.

Основні наукові праці

Автор та співавтор більше 45 опублікованих наукових праць, серед яких статті, монографії (розділи колективних монографій), тези доповідей на міжнародних наукових конференціях.

                                              

                    orcid.org             google scholar                

Науково-дослідні роботи

– ДР № 0120U102607 «Розробка мобільної системи захищеного інформаційного обміну для військових і цивільних підрозділів державних структур» (виконавець)

– ДР № 0118U002313 «Розробка та дослідження нових методів протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії на основі використання семантичного аналізу та модифікації тексту» (головний виконавець)

– ДР № 0121U114390 «Методи та засоби синтеза груп симетричних двухоперандних операцій криптографічного кодування для малоресурсних криптоалгоритмів» (відповідальний виконавець)

 

– ДР № 0121U114389 «Дослідження шляхів розвитку потокового шифрування на основі криптографічного кодування» (виконавець)

Участь у конференціях

1. Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 3-4 листопада 2016 р., Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів», 19 листопада 2017 р., м. Полтава.
3. П’ята міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 13-15 листопада 2017 р., Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава.
4. International Scientific and Practical Conference “Scientific Development and Achievements”, December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, UK.
5. II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки», 17-18 березня 2018 р., м. Київ.
6. III Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки», 05-06 квітня 2018 р., м. Київ.
7. III Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології», 19-20 квітня 2018 р., м. Кропивницький.
8. I Міжнародна науково-практична конференція IT-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем «ProfIT Conference», 24-26 квітня 2018 р., м. Харків.
9. Міжнародна наукова інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», 15 травня 2018 р., м. Тернопіль.
10. II International Scientific and Practical Conference “International Trends in Science and Technology”, May 31, 2018, Warsaw, Poland.
11. III Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології», 23-24 квітня 2019 р., м. Харків.
12. Сьома міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 13-15 листопада 2019 р., Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків.
13. Міжнародна наукова конференція «Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень», 10 квітня 2020 р., м. Луцьк.
14. Fourth International Scientific and Technical Conference «Computer and information systems and technologies», April 22-23, 2020, Kharkiv.
15. Восьма міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 26-27 листопада 2020 р. м. Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-Бяла.

16. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти», 10-11 квітня 2021 р. м. Львів.

17. XII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 1-2 квітня 2021 р. м. Дніпро

18. The 9thInternational Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society», April 18-19, 2021 Manchester.

19. Дев’ята міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 18-19 листопада 2021 р. м. Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-Бяла.

20 5th International Scientific and Practical Conference “Scientific Community: Interdisciplinary Research”, May 26-28, 2022, Hamburg, Germany.

21 1st International Scientific and Practical Conference “Innovative Development in the Global Science”, June 6-8, 2022, Boston, USA.

Перелік нагород та заохочень

2020 р. подяка ЧДТУ за сумлінну працю, добросовісне виконання посадових обов’язків та з нагоди Дня працівників освіти України (наказ №320-к від 24.09.2020)

2022 р. лауреат Обласної премії молодих науковців Черкащини (розпорядження №148/7-рс від 07.04.2022)