Фаховий науковий семінар

Юлія РУДНИЦЬКА, здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» провела публічну презентацію наукових результатів, одержаних за 4 роки навчання за освітньо-науковою програмою «Інформаційні системи та технології» під час розширеного засідання кафедри інформаційних технологій проектування.

За результатами обговорення презентованих наукових результатів було визначено високий рівень теоретичної підготовки здобувача, набуття компетентностей, визначених освітньо-науковою програмою, наявність нових наукових результатів, вагомість теоретичного та практичного значення роботи, а також обізнаність із результатами наукових досліджень інших учених із зазначених у представленій роботі задач.

Усі охочі учасники засідання ставили запитання, на які було отримано ґрунтовні відповіді.

Вітаємо здобувачку із початком процедури захисту дисертації та бажаємо успіхів в її захисті!