Методичний семінар / розширене засідання наукового гуртка

У четвер, 10.11.2022 за ініціативи завідувача кафедри інформаційних технологій проектування Тетяни ПРОКОПЕНКО та голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЧДТУ Ярослава ТАРАСЕКНА було проведено методичний семінар кафедри ІТП на тему «Питання дотримання норм академічної доброчесності та академічної етики при написанні дисертаційних та кваліфікаційних робіт: вимоги та відповідальність» в рамках серії вебінарів наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЧДТУ. До семінару долучились члени наукового гуртка здобувачів вищої освіти кафедри ІТП «ІТ Science & Startups» в рамках розширеного засідання.

На зустрічі були присутні близько 20 здобувачів вищої освіти усіх рівнів включно з членами наукового гуртка. Особливо корисною інформація видалась для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології, а також для випускників бакалаврського та магістерського освітнього рівня. Розглядались зміни до положень «Кодексу академічної доброчесності ЧДТУ» від 13.09.22, а також відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності. Обговорювались вимоги дотримання академічної доброчесності, в тому числі при написанні кваліфікаційних робіт чи дисертації. Розглядалась різниця між академічної етикою та академічною доброчесністю.

Подія відзначилась тим, що розглядались питання дотримання норм академічної доброчесності та академічної етики і при написанні та публікації наукових робіт, а також при підготовці курсових робіт. Зокрема, запрошений представник НТ САДМВ ЧДТУ, зам. голови наукового товариства Оксана ЄГОРОВА розповіла про особливості перевірки наукових робіт у редакціях на прикладі програми UNICHECK та розглянула практичні ситуації.