Звіт здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня

Здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-наукової програми «Інформаційні системи та технології» на засіданні кафедри 21 грудня 2022 р. успішно відзвітували про результати своєї наукової діяльності за перший семестр 2022-2023 навчального року.

Також обговорювали пропозиції здобувачів, щодо покращення освітньо-наукової програми.